In 1919 brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan de Stad Vollenhove. Daarbij was ook prinses Juliana aanwezig. De prinses had daaraan voorafgaand een puntertochtje gemaakt in Giethoorn. De punterstok, die toen voor haar werd gemaakt, is lange tijd bewaard op het gemeentehuis in Vollenhove (toen nog het oude stadhuis).
Ter gelegenheid van het bezoek was de stad prachtig versierd. Op de plaats van de vroegere Landpoort had men een ereboog opgericht, een specialiteit van de bevolking in die jaren. Jonkheer van Suchtelen van de Haare, in die dagen burgemeester, ontving het hoge bezoek op het stadhuis. Vervolgens bracht het gezelschap een bezoek aan de haven. Daar had de hele vissersvloot zich verzameld. Elke boot was gepavoiseerd, met groen bekleed en voerde de vlag in top. Op de wal lag de reddingboot ,,Juliana" en natuurlijk maakte de prinses een praatje met de schipper. Vervolgens bezocht het gezelschap het gemaal A.F. Stroink aan de dijk naar Blokzijl. Daar werden diverse hoogwaardigheidsbekleders voorgesteld, waaronder bouwer van het gemaal de ingenieur Verloren van Themaat.
Prinses Juliana vertoefde inmiddels al op ,,De Oldenhof' om de thee te gebruiken met haar gouvernante freule Isabella Sloet die daar met haar zuster freule Jeanette woonde (zie: Het leven op De Oldenhof in de periode 1902 - 1973). Later arriveerden ook de koningin en prins op dat landgoed. Daarmee kwam een einde aan een voor Vollenhove indrukwekkend bezoek.

Het was overigens niet de eerste keer dat koningin en prins Vollenhove bezochten. Dat was ook het geval bij het huwelijk Roëll - Sloet van Marxveld (1904), toen haar hofdame, de oudere zuster van Isabella, daar in het huwelik trad.