De VN 4, de botter van Brand Visscher, vaart nog steeds maar nu vanuit EdamZoals in veel vissersplaatsen droegen veel vissers dezelfde achternamen. Ook waren er met zowel voor- als achternaam hetzelfde. Ter aanduiding van de juiste persoon werden doorgaans roepnamen gebruikt, door buitenstaanders soms ten onrechte als scheldnaam betiteld. Overigens worden nog vele van onderstaande roepnamen, afkomstig uit de periode 1920 - 1940, gebruikt om een nakomeling van de betreffende visser mee aan te duiden....

De nummers zijn de registratienummers, zoals ze op zeker moment officieel werden ingevoerd. De nummers zoals men ze tegenwoordig nog wel ziet op een (oude) boot zijn niet officieel (meer). Zie hier voor een verklaring van de scheepstypen, waarvan er enkele inmiddels zijn teruggekomen als straatnaam in de nieuwste wijk van Vollenhove.

Nummer:        Naam:             Roepnaam:                            Soort:

            1          Kwakman       de Taare                                 schuit

            2          Jongman         Pussien                                  bol

            3          De Boer          Harman van Boer                   botter

            4          Ouderling        Jan van Bruin

                        Visscher         Brammer                                schuit

            5          Spit                 Spittien                                   schuit

            5          Spit                 Remmelt Spit                         botter

                                               Pieleman                                schouw

            6          Klappe            Derk van Jan van Abe            schuit

            6          Oldenhof         Berend van Stiene                 Lemster aak

            7          De Boer          Lieve Tijm                              schuit

            8          Spit                 de Lange                                bol

            9          Schuurman     Jan Poes                               schuit

            10        Lok                  Lokkien                                  schuit

            11        Jongman         Remmelt van Lutte                botter

            12        Van Boer         Tiemen en Jan                       schuit

            13        Schuurman     Jan de Kul, Bras                     botter

            14        IJspeert           De Boze en de Spreke           schuit

            15        Vis                   Siem van Aale                        pluut

            16        Schuurman     Wolter de Paare                     punter

            17        Spit                 Jan Spittien                             bol

            17        Vis                   de Gooier                                botter

            18        IJpeert             Chris van Siemen van Remmelt       schuit

            19        Kwakman       Jan van Kees                          schuit

            20        Diender           de Proppe                               schuit

            21        Lens                de Flikkert                               bol

            22        Prins               Eppe                                       schuit

            22        De Boer          Louwe Stront                           botter

            23        Schuurman    de Buter                                   schuit

            24        Croes              Loogien                                  schuit

            25        Spit                 Evert Krul                                bol

            26        De Boer          Gokkes                                   schuit

            27        Tukker             Tukkertien                              schuit

            27        lJspeert           Starke Hendrik                       schuit

            28        Jongman         Kow-Kow                               schuit

            28        de Kiefte         de Kiefte                                  bol

            29        Kwakman       Kees van Kok                          schuit

            30        Klappe            de Baaiert                                bol

            31        Visscher         de Spatte                                schuit

            32        De Boer          Appien de Boer                       schuit

            33        Schuurman     Jan Blupien                             bol

            34        Bos                 Kuissien                                  schuit

            35        Jongman         Lute van Meeker                     bol

            36        Jongman         Snoevertien                            bol

            37        Nieuwenhuizen           Reinze van Sniert       punter

            38        Spit                 Kobus van Pieter                    bol

            39        Nieuwenhuizen           Jaap van Reinze        punter

            40        Klappe            Bap                                         schuit

            41        Kwakman       Japie Ikke                               schuit

            41        Kwakman       Willem en Appie                     aak

            42        Konter             Willem Troet                          botter

            43        Kwakman       Jan van Kok                           schuit/botter

            de VN44 was een bol44        Vis                   Siemen van Matroosien         bol

            45        Schuurman     Teunis van Hendrik                bol/schouw

            46        Oldenhof         Pikkertien                               Lemster aak

            47        Croes              Jan Piek                                 punter

            48        Mooiweer        Toeten                                    punter

            49        Edelenbos      Grevenstein                            punter

            50        de Oude          de Kleppe                               botter

            51        Ouderling        Ouderling                               schuit

            52        Mossel             Kees de Noordhering            schuit

            53        Oldenhof         de Puip                                  schuit/aak

            54        Mondria           de Kuper                                schuit/botter

            55        Jongman         Golden Speur                        schuit

            56        Ouderling        Harm van Bruin                     schuit

            57        Jongman         de Na en de Krukke               bol

            58        de Boer           Everhard                                schuit

            59        Prins               Harm Sekuur                         schuit

            60        Ouderling        Jan Otter                                schuit/botter

            61        Klappe            Jan van Abe                           schuit/aak

            62        Schuurman    de Buledrieter                       schuit

            63        Mooiweer       Jaap van Harman van DijI     schuit

            64        Spit                 Schuine Evert                        schuit

            65        Konter            Japies Konter                        schuit

            66        Spit                Vleugeltien                             schuit

            67        Spit                Jan Spittien                            schuit

            68        Schuurman    de Vuist                                  schuit

            69        Spit                Siem de Krulle                       schuit

            70        Tukker            de Rooie                                aak

            71        Jongman        Garriet de Konte                    schuit

            72        Vis                 Kier van Stoffertien                schuit

            73        Driegen          Doppien                                  schouw

            74        Schuurman    de Zalm                                  punter

            75        Dragt              Zooties                                   punter

            76        Schuurman    Butertien                                 schuit

            77        Kwakman      Kees van Jaap                       schuit

            78        Diender          de Mikke                                 aak

            een model van de VN79 in een vitrine van het Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove79        Vis                   Harm de Doem                      schuit

            80        Schuurman    Hannes de Buter                    schuit

            81        Vis                   Willem van Matroosien          punter

            82        Kwakman       Klaas van Jan van Keessien  schuit

            83        Jongman        de Slenger                              bol

            84        Klappe           de Poepert                             schuit

            85

            86        De Boer          de Auto (later 26)                   schuit

            87        Jongman         Kobus van Willem van Lolle  schuit

            88        Vis                   Jan Vissien                             bol

            89        Schuurman     Prikke                                     bol

            90        Tukker             Kwart                                      schuit

            91        Vis                   Matroosien                             schuit

            92                               vroeger Piegien en de Slakke schouw

            93        Vis                   Stoffer de Speyert                  schuit

            94        Vis                   Piet Mirakel                             schuit

            de VN 95 in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen95        Molenberg       Siem van Triest                      aak

            96        Croes              Lute                                        bol

            97        De Boer          de Schreeuwert                     schuit

            98        Rozeboom      de Slakke                               bol

            99        Mooiweer        de Ruyter                               schuit

            loo       IJspeert           Schele Hein                            schuit

            101      De Boer          de Barreboer                          botter

            102      Oldenhof         Jongens van Berend van Stiene       schuit

            103      Souwman       Stiene Sjouwman                   schuit

            104      Ouderling        Jan Bruin                                schuit

            105      Jongman         Piet van Ka                             schuit

            106      Jongman         Schele Tijm                            schuit

            107

            108      Kwakman       naar Kampen vertrokken       schuit

            109

            110      Spit                 de Koning                               schuit

            111      De Boer          Jan Pieter                               schuit

            112      Konter             Lollegien                                 schuit

            113      De Boer          de Paus                                  schuit

            114      gebr. Jongman de Mekers

                                               Lute van Meker                       schuit

            115

            116      Schuurman     Holland                                   schuit

            117      Van Triest       Van Triest                               schuit

            118      De Boer          Poeleboer Abeltje                   schuit

            119      Jongman        de Zwarte                               botter

            120      IJspeert          Starke Hendrik                       schuit

            121      Prins               Harm van Geitien                   schuit

            122

            123      De Boer          Harm van Ultien                     schuit

            124      Jongman         Piet van Soevertien                bol

            125      Jongman         Jan de Buffel                          botter