Vollenhove als gemeente bestond van 10 augustus 1942 tot 1973. In 1942 ontstond de gemeente Vollenhove uit de samenvoeging, door het Duitse gezag, van Stad en Ambt Vollenhove. Het stadswapen, dat in twee varianten had bestaan vanaf de 17e eeuw, kwam daarmee in onbruik.

Na burgemeester Crommelin kwam eerst burgemeester Van Boetzelaer en daarna burgemeester Krol. Deze was het vooral die zijn stempel zette op de veranderingen in Vollenhove, voornamelijk door zijn drang tot sloop. Hij was verantwoordelijk voor het 'gat van Vollenhove', grote open plekken die pas in de jaren 1980 werden opgevuld. Zijn laatste dienstjaren kenmerkten zich door grote ruzies met de gemeenteraad. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij na de herindeling niet terug kon keren.

In 1957 werd een stuk van 10 hectare van de Noordoostpolder toegevoegd, met 4 personen. In 1973 omvatte de gemeente 3354 hectare en had 5459 inwoners. 

Wapen van de Gemeente Vollenhove, 1942 - 1973Beschrijving van het gemeentewapen:
"Gedeeld : I in keel een kruis van zilver, II Doorsneden, a in sinopel een jachthoorn van goud, beslagen en gesnoerd van hetzelfde, b in zilver een burcht van keel. Het geheel gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen." Niet vermeld is dat de burcht gevoegd is. 
Oorsprong/verklaring : het wapen symboliseert enerzijds de bisschoppelijke jachtrechten in de gemeente (I = bisschoppelijk wapen van Utrecht, en IIa), anderzijds de burcht in de stad. 

Vanaf 1973 tot 2001 was Vollenhove de hoofdplaats van de Gemeente Brederwiede. Burgemeesters uit die periode, die begon met burgemeester Blanken (1973), waren de heer Tuik (1981, na 1 jaar Crommelin als interim), mevrouw Netty van den Nieuwboer - Langenkamp (1993) en tenslotte Pieter Loos (1999). Het gemeentehuis was er gevestigd in Oldruitenborgh, en voor het toenemende ambtenarencorps werd de Cloosterhorst op het landgoed Oldruitenborg gerestaureerd en gebruikt voor de afdeling Sociale Zaken. Voor alles wat met bouwen te maken had werd Marxveld ingericht. Verder was het grootste deel van Gemeentewerken gevestigd op een terrein achter Doelenstraat en Clarenberglaan, een voormalige keukengranietfabriek van Kingma.

Bezoek van Koningin Juliana aan de gemeente in 1979Enkele kerngegevens uit 1999:

Inwoneraantal: 12.320
Oppervlakte: 140,59 km²
Wateroppervlakte: 24,72 km²

College van B & W
Burgemeester: ir. P. Loos (VVD)

Wethouders:
K. Naberman (CPB) loco-b
G. de Boer (CDA)
Mw. M.G. Gorte-Vedder (VVD)
Secretaris: H.W.J. Holweg.

Zetelverdeling gemeenteraad: 6 CPB (Christelijke Partij Brederwiede), 3 PvdA, 2 CDA, 2 GPV/RPF/SGP, 2 VVD.

Plaatsen, dorpen, gehuchten: Barsbeek, Belt-Schutsloot, Blauwe Hand, Blokzijl, De Klosse, De Kolk (ged), Doosje, Dwarsgracht, Giethoorn, Heetveld, Jonen, Kadoelen, Leeuwte, Moespot, Muggenbeet, Roekebosch, Ronduite, Sint Jansklooster, Vollenhove, Wanneperveen.