Hieronder is de situatie weergegeven rond het jaar 1100. Kolonisten hebben zich gevestigd op het hoge land van Vollenhove en de buurtschappen Wendel, Leeuwte en Westerkerken (nu verdwenen). De bisschop van Utrecht, komende van overzee, heeft bij de plaats waar hij regelmatig - sinds 944 - zijn kampement opslaat een kapel gebouwd die snel uitgroeit tot parochiekerk. Woning en vooral erf van de pastoor wordt in die tijd met wheeme aangeduid. Kerkpaden leidden van de buurtschappen naar de parochiekerk.

Zie ook de verdere ontwikkeling van de buurtschap bij de kerk, Optencamp genaamd, tot de stad Vollenhove rond het jaar 1200, het jaar 1300 en dan verder de ontwikkeling van de stad Vollenhove rond 1425 en 1525. Vanaf die tijd tot plm. 1920 bleef de situatie vrijwel onveranderd.