Vollenhove had in 1354 stadsrechten gekregen van bisschop Jan van Arkel. Er werden daarna grachten gegraven en wallen opgeworpen.

Met p worden de poorten aangeduid: de Voorstpoort, de Vispoort (Vosken) en de Oostpoort (die later bij de oostelijke uitbreiding van de stad verdween). Enkele adellijke huizen komen zo in de stad te liggen: het huis van Magister Hagen (later Oldhagensdorp), het huis van de familie Rutenberg (Oldruitenborg) en Nijerwal (N) welk huis zijn naam zelfs aan deze uitbreiding ontleende. Met P wordt de Plattenburg aangeduid (in feite Oldplattenburg). De kapel behoorde bij het H. Geest Gasthuis. De OLV Kerk of Mariakerk werd omstreeks deze tijd gebouwd als stadskerk

De Wheeme bleef buiten de stad liggen, de pastoor liep via de Voorstpoort door de 'Pastoorsteeg' (nu Haven) naar de parochiekerk, de Grote of St. Nicolaaskerk.

Zie verder de uitbreiding van de stad Vollenhove rond 1525.