Het gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de Van Baaksteeg is een neogotisch zaalkerkje, gebouwd in 1913. Het wordt gerekend tot de jongere bouwkunst. Uitgerust met lisenen tussen de vier travee├źn lange zijgevels, een dubbele deur onder een segmentboog, gietijzeren spitsboogvensters, uitgemetselde gevelrand met afdekplaten en tuitbekroning.

Oorspronkelijk stond hier de woning van Johannes Calkoen (1760-1826), advocaat, vanaf 1795 secretaris van de Stad Vollenhove en later ook burgemeester en griffier van de voorloper van het kantongerecht. Zijn zoon, in 1794 in Vollenhove geboren, werd predikant - hoe toepasselijk. In 1847 vertrok de weduwe Calkoen naar Borger en werd het huis en grote tuin verkocht aan landbouwer Harm Keesen Post. Deze bouwde een nieuw huis, en achterop de kavel een stal die later tot stadboerderij zou uitgroeien.

Na vier jaar werd het alweer verkocht, vermoedelijk als belegging, en kwam het uiteindelijk in handen van voormalig bakker, later rentenier Lucas van Gulik (1824-1904) die de grote kavel splitste en er een paar kleine huizen bij bouwde in de Van Baaksteeg. Het kinderloze echtpaar van Gulik-Van Pol (hij was in 1859 hertrouwd nadat zijn eerste vrouw aan TBC was gestorven, zij was Gereformeerd en afkomstig uit Zwartsluis) schonk het grote huis aan de Kerkstraat aan de Gereformeerde Gemeente in de Stad Vollenhove, eerst de helft in 1907, toen er een kerk in werd gevestigd ('kerk B'), en na haar overlijden in 1908 ook de rest. Daar hoorden ook de beide kleine huisjes (27 m2) bij, die in 1912 werden gesloopt. De kerk, eerst 134 m2, kon zo worden vergroot, het nieuwe gebouw van de Gereformeerde Kerk was 196 m2.

Aan de achterkant stond nog een huis met een tuin, vast aan het kerkgebouw. Dit zal ook voor kerkelijke doeleinden zijn gebruikt, misschien ook wel als pastorie. In ieder geval werd ook dit huis gesloopt en werd er in 1961 een nieuw kerkzaaltje gebouwd. De kerkelijke gemeente kocht in 1981 de Mariakerk en verhuisde kort daarna. Het kerkgebouw met kerkzaaltje werd in 1985 verkocht aan twee Vollenhoofse ondernemers Van de Graaf en Janssen, oorspronkelijk afkomstig uit deze kerkgemeenschap maar in de jaren 1960 overgestapt naar de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente van Kadoelen. Zo ontstond er in Vollenhove een nieuwe kerkgemeenschap  Gereformeerd Vrijgemaakt, die het gebouw later als naam 'De Hoeksteen' gaf.