het pand Kerkstraat 72 uit 1686 was lange tijd een bakkerij, daarna kruidenierswinkel. Het interieur daarvan is behouden gebleven.

Ieder huis heeft zijn verhaal, maar niet van ieder huis is dat verhaal bekend en ook niet altijd even belangwekkend. Bovendien is er in de regel niet veel meer over bekend. Anders is dat met het huis aan de Kerkstraat nummer 72, waar aan de gevel te zien is hoe oud het huis is: 1686. Bovendien ademt het interieur nog altijd de sfeer uit van voorbije tijden. Het pand lag aan wat men vroeger ‘De Hollandse Plaetse' noemde, één van de pleinen in Vollenhove. Het staat afgebeeld op vele ansichten en foto's uit het verleden. Het huis heeft altijd met ovens te maken gehad. Het herbergde een bakkerij, een kruidenierswinkel (waar men hammen en worsten rookte), en een pottenbakkerij. Een pand van het ambacht dus, maar nu is het gewoon een woonhuis.

Er is bekend dat het huis ten prooi is gevallen aan de vlammen, mogelijk door toedoen van de troepen van de bisschop van Munster (Bernard van Gaalen; Bommenberend) die Vollenhove bezet hielden van 1672 tot 1674. In 1686 is het huis herbouwd en uit de gegevens blijkt, dat het een lange reeks van jaren bezit blijft van de erfgenamen van de molenaar van Vollenhove, Jan Willem van der Meulen. 

In 1674 was er een zekere Jennetien Wents, een weduwe, die met de dominee van Beulake wilde trouwen. Beulake, een toen nog bestaand dorp, met als inwoners turfboeren en veenarbeiders. Jennetien was de weduwe van Jan Willem van der Meulen en via zijn erfenis was er een bezitting, bestaande uit een half huis, aan de Hollandsche Plaetse in de Stad Vollenhove. Op dat moment werd het huis bewoond door Jan Backer. Het laat niets te raden over wat het beroep van deze man moet zijn geweest.

Vermoedelijk wordt hier Jan Hopman bedoeld, deze kwam als bakker in 1672 naar Vollenhove. Hij werd rond 1650 geboren in Rouveen, trouwde in 1673 met Geertjen Lijnjes uit Steenwijk en woonde in 1682 in een eigen huis met één vuurplaats en een oven gelegen op driekwart van de Kerkstraat. Ze kregen drie dochters en een zoon.
Hun zoon Arent Hopman werd rond 1688 geboren en is overleden in 1749. In 1748 bleek hij in te wonen bij bakker Ariaan Guijking en diens vrouw Wijchertje Mons. Ariaan, geboren in 1718 op de Halle (Ambt Vollenhove), trouwde in 1743 en was in 1744 naar Vollenhove gekomen. De vermelding meesterbakker  doet vermoeden dat hij de bakkerij heeft overgenomen.
In 1743 was het huis in bezit van bakker Guijking en zijn vrouw. Het huis gaven ze als onderpand, blijkens een lening die zij in die dagen sloten. Hij gaf na enige tijd, in 1763, zijn beroep als bakker op en verkocht het huis. Adriaan verkoopt al zijn meubelen en huisraad, met daarenboven al zijn bakkersgereedschap en inboedel aan een zekere Jan de Meij, die elders de bakkerij voortzet. Het gezin Guijking verhuisde naar Westzaandam. Hij overleed in 1775, zijn vrouw vier jaar later. Hun zoon Tijmen (1752-1814) werd ook bakker, maar in Monnickendam.

De nieuwe eigenaar van het pand werd Jochem Greeve. 
Omdat men voor schoorstenen belasting moest betalen, wordt in 1764 de schoorsteen van het huis verwijderd. Later in de 20e eeuw komen de overblijfselen daarvan weer aan het licht. Jochem Greeve was een belangrijk man. Hij was boer van beroep en oefende tevens het ambt van burgemeester uit. Later bewoont zijn zoon het huis, eveneens een boer en lid van de gemeenteraad. In 1821 laat hij het huis na aan zijn vrouw, die het vermaakt aan hun dochter Anna Greve. Anna was de echtgenote van de doopsgezinde predikant van Blokzijl, Pieter Bonk. 

Na het overlijden van zijn vrouw verkoopt Bonk het huis in 1851 aan Lambertus Soeters. Soeters was al sinds 1850 als kruidenier in de Stad woonachtig. Soeters kwam uit Gelderland en werd in 1820 geboren. De naam zou een verwijzing kunnen zijn naar de zoetwaren die er verkocht werden. Na het overlijden van Lambertus Soeters zette zijn vrouw Frederica Antoinetta de winkel nog een tijdje voort. Daarna was het haar zoon Anthony Christiaan Soeters, die ermee verder ging. Zijn zoon Hendrik Casimir Soeters nam later de winkel over. In 1956 werd Wicher Post, gehuwd met Antoinetta Christina Soeters, de nieuwe eigenaar. In die tijd was het de A & O winkel, die erg veel leek op het huidige interieur. Tot 1977 bleef de winkel in bezit van de familie Soeters. 

Daarna ging het pand over in de handen van pottenbakker Jan Paasman die er zijn ambacht uitoefende. Momenteel is het woonhuis. Het interieur van de kruidenierswinkel is zoveel mogelijk in oude stijl teruggebracht.