de Goudse glazen in de St. Janskerkeen van de Goudse glazenDe Grote of St. Janskerk is al vele eeuwen het voornaamste monument van de stad Gouda. In 1593 werd een verbouwing voltooid, waarbij de kerk haar huidige vorm van kruisbasiliek kreeg. Met een lengte van 123 meter is de kerk de langste van Nederland.
De St. Janskerk is wereldberoemd om haar prachtige zestiende-eeuwse gebrandschilderde glazen: de "GOUDSE GLAZEN".
Voor het grootste deel werden de ramen vervaardigd in de zestiende eeuw, waarbij de gebroeders Dirck en Wouter Crabeth, het leeuwendeel voor hun rekening namen. Met 2000 vierkante meter bezit de St. Janskerk de helft van al het middeleeuws gebrandschilderde glas van Nederland.
Eén van die glazen, voorstellende 'De onthoofding van Holofernes', werd geschonken door de weduwe van Jean de Ligne, Margaretha van der Marck, ter nagedachtenis (een bekende gewoonte in die tijd). De voltooiing was in 1571. Zowel hij als zijn echtgenote zijn echter vrijwel levensgroot in dit raam afgebeeld, hij met de ketting als teken van de Orde van het Gulden Vlies.
jean de Ligne, afgebeeld op glas 6Het raam is te zien in de Noorderzijbeuk van de kerk. Eén jaar na de voltooing van het raam, in 1572 dus, werd de kerk protestants….

Beschrijving van dit glas-in-loodraam, nummer 6, gemaakt door Dirck Crabeth, Gouda, 1571:
De stad Bethulië in Israël werd langdurig belegerd door Assyrische troepen. De bevelhebber Holofernes onthaalde Judith, die het vijandelijke kamp was binnengedrongen, in zijn tent op een feestmaal. Toen hij dronken was, onthoofdde Judith hem met zijn eigen zwaard. Achter de schenkers de H. Catharina (met gebroken rad en zwaard) en Johannes de Doper (met lam en kruis).